TERUG
Organisatie
Parochiecentrum: 'De Pastorie' officieel in gebruik genomen
rkamersfoort

Parochiecentrum: 'De Pastorie' officieel in gebruik genomen
AMERSFOORT - Afgelopen zondag, op de dag dat Nationale Ziekendag wordt gevierd, is het parochiecentrum: 'De Pastorie' officieel in gebruik genomen. Dit parochiecentrum is vanaf heden de centrale plaats geworden van het Parochieverband van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Vanaf deze plaats zullen alle vaste medewerkers van dit verband hun werkzaamheden gaan verrichten. Maar de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap: St. Martinus hebben vanaf heden ook een mooie plek gekregen om allerlei activiteiten te gaan opzetten voor de lokale gemeenschap van Hoogland.

 

Open deuren, open huis, open hart, open oor voor iedereen
Deze pastorie die gebouwd is in 1881 is in de afgelopen maanden geheel verbouwd en gerestaureerd. Vele vrijwilligers zijn hier bij betrokken geweest. Het resultaat werd afgelopen zondag zichtbaar gemaakt. In een bijzondere eucharistieviering met alle koren van de St. martinus werd dit bijzondere feit gevierd. Er kwamen vele parochianen naar deze viering. Na de zegening startte het officiële gedeelte. Ton Ros gaf een sein aan de stadstrompetters dat zij konden beginnen met de openingstune van de ouverture van Aïda. Op deze tonen kwamen er 7 heiligen naar voren van de 7 geloofsgemeenschappen. Zij symboliseerden: St. Ansfridus, St. Henricus, H. Geest, H. Kruis, St. Joseph, St. Fr. Xaverius en de St. Martinus. Toen zij binnen kwamen droegen ze ook 7 stoeptegels met zich mee. Op deze tegels hadden de jongeren van deze 7 gemeenschappen het onderwerp een nieuwe start uitgewerkt in mozaïek. Op het priesterkoor aangekomen vertelden ze zelf wie zij uitbeelden en welke boodschap zij bij zich hadden.

Harry van der Grinten nam het woord om te vertellen hoe mooi het is geworden en hoe trots hij was op deze nieuwe pastorie. Hij bedankte daarin iedereen die hier zijn medewerking aan heeft verleend. Om te laten zien dat de klus geklaard is droeg hij een sleutel over aan Irene Vriens. Zij is vice voorzitster van het nieuwe parochieverband. Na de ontvangst hiervan richtte zij enige woorden naar de leden van de beheerscommissie. Zij vond het heel bijzonder dat de restauratie / verbouw nu gerealiseerd is. Als dank gaf zij aan Harry van der Grinten een bijzonder glas in lood raam, waarop de pastorie in is gebrand. Dit raam is gemaakt door Truusje Kuenen. Ook de andere beheerscommissieleden kregen een bijzonder glas in lood raam. Allen waren na ontvangst zichtbaar aangedaan. Na dit gedeelte nam Pastoor Tuan het woord en reikte aan Harry van der Grinten een Willibrord-onderscheiding uit namens het aartsbisdom Utrecht. Na dit officiële gedeelte gingen alle kerkgangers, samen met de 7 heiligen, de stadstrompetters de kerk uit en liepen naar het parochiecentrum. Aldaar aangekomen werd de naam: “de Pastorie" onthuld en het gebouw van buiten en van binnen ingezegend door Pastoor Tuan. Met bazuingeschal was de opening een feit. Hierna konden alle aanwezigen een kijkje komen nemen in de pastorie.

Ontmoetingen
Vele parochianen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Binnen gekomen sprak ik Klaas Wim van de Groep. Hij is een van de uitvoerders geweest. Zichtbaar was hij en zijn vrouw onder de indruk van dit gebouw. Zelf zegt hij: “de rommel, de bouwvakkers en de puin is nu weg en het is daarom leuk om dit te mogen bekijken." Het was voor hem een heel bijzonder project. Voor Harry van der Grinten is het na 6 jaar van hard werken erg moeilijk om zijn gevoel onder woorden te brengen om zo'n mooi gebouw klaar te zien. Het krijgt nu zijn functie, waarvoor het bedoeld is en lezers draag allemaal een steentje bij om zo een mooie parochiegemeenschap te krijgen."


Ook Han Swinkels, oud voorzitter van onze gemeenschap ontmoette ik. Hij vertelde dat hij 6 jaar geleden al vele malen gesproken heeft over het verbouwen van deze pastorie in de toenmalige parochievergadering en algemeen bestuur om tot een totaal plan te komen van deze verbouwing. Nu 6 jaar later staat alles en word je stil van hoe het geworden is. Hij geeft ook de complimenten aan alle mensen die hierbij betrokken zijn. Als boodschap geeft hij mee: “Als je iets nieuws gebouwd hebt dan puf je en dan heb je iets gerealiseerd. Maar tegelijkertijd is het ook een nieuw begin en kijk naar de toekomst voor de nieuwe generaties die ook willen genieten van het nieuwe parochiecentrum."

In de wandelgangen van het parochiecentrum ontmoette ik ook Irene Vriens nog even. Deze dag gaf haar een heel goed gevoel. Met al die mensen die er op deze dag kwamen voelde zij heel verbonden. Tegen diaken André van Boven zei ze: ,,Dit is het gebouw wat ook het centrum van de parochie gaat worden. Het is gewoon mooi. Maar daarnaast is het ook het eerste hoogtepunt in de volgende hoogtepunt wat we ook gaan krijgen in de fusieviering. Ook het organiseren van deze dag was heel bijzonder. Ik denk dan aan al die heiligen, de stadstrompetters. Zij laten hiermee het accent zien van hun geloofsgemeenschap. Ook de saamhorigheid in de viering was heel bijzonder. En of dat nog niet genoeg was werd ik bij de voordeur door diverse parochianen gefeliciteerd, terwijl het gebouw is van St. Martinus en de meesten het zelf gedaan hebben. We kunnen als katholieken goed gemeenschap kunnen zijn en met elkaar ook heel prettig kunnen hebben."

Ook Ad van Dijk, voorzitter van de nieuwe locatieraad van de St. martinus, gaf mij de reactie: “samen met onze eigen locatieraad en die van de andere 6 raden hebben we nu een mooi gebouw voor terug gekregen. Je voelt nu dat we samen een nieuwe start gaat maken. Het is ook het begin van een bezield verband gaan aanleggen, waarin de pastorie een bruisend hart is."

Mooier kan dit niet gezegd worden en we gaan nu als locatieraad St. Martinus en de vele vrijwilligers aan het werk naar een mooie gemeenschap.

Op zondagmorgen 26 september a.s. komt het volgende hoogtepunt. Om 10.30 uur is de start van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Deze zal worden gevierd tijdens een feestelijke eucharistieviering voor alle parochianen in de H. Kruiskerk aan de Liendertseweg 48 te Amersfoort.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 13 sep 2010
bericht nr. 10754 :  geplaatst op 13-09-2010 en 2315 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken