TERUG
Christelijk Geloof
Ik wil mijn talenten inzetten
Heilige Geest

Ik wil mijn talenten inzetten
Bruggenbouwers
In deze rubriek komen mensen aan het woord die bruggen bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, culturen, tradities en religie.
Hoe doen zij hun werk en welke knelpunten ervaren zij? Wat zijn de uitdagingen en waardoor worden zij gemotiveerd? Deze keer Huub Hemels, lid van de pastoraatgroep van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap van de Heilige Geest.

 omschrijving

Huub Hemels: ,,We hebben elke vrijdagmorgen een molimvrouwengroep in onze kerk. Dat roept wel eens vragen op, maar wij willen een open gemeenschap zijn.’

Wie ben je en wat doe je?
,,Ik ben nu ruim 15 jaar actief binnen de geloofsgemeenschap Heilige Geest in de wijken Randenbroek en Schuilenburg. Op een gegeven moment vroeg de pastor me mee te denken over de kerkverkleining. Van het een kwam het ander. We proberen als kerk in deze multiculturele wijken voor alle mensen van betekenis te zijn. De verschillende culturen zie je terug in onze gemeenschap. We hebben een multicultureel koor en iemand uit de Antillen is actief in onze pastoraatsgroep. We hebben elke vrijdagmorgeneen molimvrouwengroep in ons gebouw. Niet in de kerkzaal, maar in een van de bijruimten. Dat roept wel eens vragen op, maar wij willen een open gemeenschap zijn.’’


Wat zijn de knelpunten en uitdagingen?
,,De uitdaging is om met respect voor de traditie nieuwe vormen te zoeken waarin we als kerk kunnen bijdragen aan een harmonieus samenleven in deze wijk. Er verandert veel. We moeten opnieuw nadenken over onze plek binnen de grote parochie. De wijk wordt op de schop genomen. De gemeente  gaat bezuinigen op allerlei voorzieningen.We zien dat groepen en instellingen hun onderdak kwijt raken en willen voor hen graag wat betekenen. We doen veel samen met andere kerken. Op de Dag van de Diaconie bijvoorbeeld haddenwe samen een rollator-APK-station. Verder proberen we contact te leggen met moslims in de wijk. We zijn al eens op bezoek geweest in de Rahmanmoskee en zij bij ons. Die toenadering gaat stapje voor stapje.Ook dat roept bij onze parochianen wel eens vragen op.’’


Wat is je drijfveer?
,,Het Evangelie moet handen en voeten krijgen. Ik voel me aangesproken
door het verhaal over de talenten. Ik wil mijn talenten inzetten om op dit stukje van de wereld Gods kerk op aarde toekomst te geven, tot zegen en welzijn van alle mensen. Wat er uiteindelijk uitkomt, vind ik best spannend.


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 07 sep 2011
bericht nr. 12032 :  geplaatst op 07-09-2011 en 1336 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken