TERUG
Financiën
Samenwerkingsconvenant Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Bel
Kerkgenootsch. Ned.
Samenwerkingsconvenant Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst hernieuwd
Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.

Belastingdienst tekent convenant met kerkgenootschappen


In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In het convenant is een aantal specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen. In het bijzonder zijn er nadere afspraken gemaakt over het systeem toezicht.

Hierdoor wordt de Belastingdienst geholpen bij de handhaving in dit specifieke domein.

Hoe werkt het CIO?

Bij het CIO zijn dertig kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van genoemd convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen.

Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken beperkt. Lokale kerkbesturen hoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen.

Door deze beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan kerken aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het vorige en het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft.

De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over de tot op heden bereikte resultaten en gaan om die reden graag een hernieuwde samenwerking aan

 

 



bericht nr. 19451 :  geplaatst op 18-12-2017 en 156 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken