TERUG
Vrijwilligers
Katholiek initiatief Symposium over kerkelijk vrijwilligerswerk
Luce

Katholiek initiatief Symposium over kerkelijk vrijwilligerswerk

Leeuwarden – Op 3 juni vindt in Utrecht een symposium plaats over actuele ontwikkelingen in het kerkelijk vrijwilligerswerk. Vrijwilligers vormen de solide basis waarop menige geloofsgemeenschap steunt. De kerken vormen, zo blijkt uit onderzoek, de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. Tezamen leveren vrijwilligers hun bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken, maar werken ook mee aan meer inhoudelijke en bestuurlijke zaken.
De kerk ter plaatse krijgt steeds meer het karakter van een ‘vrijwilligersorganisatie’ in plaats van een kerk die geleid wordt door pastorale professionals, aldus organisator Luce, het Instituut voor Theologische Vorming van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Naarmate het kerkelijk vrijwilligerswerk meer gewaardeerd en beter georganiseerd wordt, neemt ook de regelgeving toe. Taakomschrijvingen, werkafspraken en functioneringsgesprekken sluipen gemeenten binnen.

Zowel van de kant van vrijwilligers zelf als vanuit de kerken nemen de wensen en eisen rond vorming en toerusting toe. Sommige vrijwilligersfuncties worden zelf officieel ‘erkend’ middels een bisschoppelijke instemming of zending. De vraag die centraal staat op het symposium of dit louter positieve bewegingen zijn, of dat er ook gevaren aan de ‘institutionalisering’ van de vrijwilligere inzet zitten?

Kerkelijke vrijwilligers zijn niet enkel wat ouder dan gemiddeld, maar ook bijzonder trouw. Daarin onderscheiden zij zich van wat in de bredere samenleving de ‘Nieuwe vrijwilliger’ wordt genoemd. Deze vrijwilliger is ‘jong ambitieus’, wil in een ‘uitdagende’ omgeving werken en wil weten wat hij of zij ‘er voor terug krijgt’. De vraagt wordt gesteld of dat ook van de kerk ter plaatse een andere manier van kerk-zijn vereist. Er zullen onder meer lezingen zijn van dr Joep de Hart, senior onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij gaat in op de algemene ontwikkelingen binnen de Nederlandse samenleving en binnen het vrijwilligerswerk. Hij zal schetsen wat het maatschappelijk belang is van kerkelijk vrijwilligerswerk en welke rol de kerken daarbij spelen.

Drs Maria Martens, lid van het Europees Parlement, zet uiteen hoe christenen niet alleen binnen de kerken, maar ook daarbuiten als vrijwilliger actief zijn in tal van maatschappelijke projecten en organisaties. Jolien Klarenbeek, beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort en ir Jacques van der Pas, bestuurslid van de katholieke parochie Amersfoort zullen vertellen over de sleutels van succesvol vrijwilligerswerk. Amersfoort werd in 2004 gekozen tot ‘Vrijwilligersstad van het jaar’. McFaith, het jongerenproject van vijf stadsparochies in dezelfde stad, werd onlangs uitgeroepen tot ‘Parochie van het Jaar’.

<

bron: Friesch Dagblad uitgave: 19 apr 2005
bericht nr. 2537 :  geplaatst op 20-04-2005 en 1043 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken