TERUG
Prediking
Leerling onder de leerlingen
Luce

Leerling onder de leerlingen
‘Prekerig zijn’ is geen positieve eigenschap. De uitdrukking geeft aan dat iemand een beetje aan het doorzeuren is. Het Nederlands kent meer uitdrukking rond prediken: ‘de passie preken’ bijvoorbeeld, of ‘voor eigen parochie / gemeente preken’.
Vanuit de taal zou je kunnen concluderen dat Nederlanders preken over het algemeen saai, een beetje schijnheilig en gemakkelijk vinden. Klopt dat beeld met de werkelijkheid? Of kan preken ook spannend zijn?Preken in Nederland

Vanaf de vroege Kerk is er gepreekt. Preken hoort onlosmakelijk bij de religieuze tradities van het christendom. Grofweg kent ons land twee min of meer zelfstandige preektradities naast elkaar: de protestantse en de katholieke. Beide tradities hebben hun eigen stijl en charme. De protestantse traditie wordt gekenmerkt door een stevige verkondiging van Gods Woord. Dat het Woord centraal staat is goed te zien aan de plek van de preekstoel midden in kerk.

Eenzijdigheid

De Groningse hoogleraar Dingemans heeft gepoogd om deze eenzijdigheid te doorbreken. Hij wil de predikant ‘hoorder onder de hoorders’ laten zijn. Dit pleidooi zou in katholieke kringen wel eens averechts kunnen werken. Katholieke voorgangers zouden in hun preek juist meer aandacht moeten besteden aan de bijbel. Want precies hier is een achterstand in te lopen.

Vanuit de studie van het Nieuwe Testament en vanuit de joodse tradities is het mogelijk een model voor te stellen dat zowel voor katholieken als protestanten interessant zou kunnen zijn: ‘leerling onder de leerlingen’. In samenwerking met het Tijdschrift voor Verkondiging organiseert het theologisch instituut Luce een studiemiddag voor pastores en predikanten om elkaar te ontmoeten en samen te leren.

Programma

13.30 uur, Opening van de middag door Klaas Touwen

13.35 uur, 'Leerling onder de leerlingen: een uitdagend preekmodel', door dr. Bart Koet

14.20 uur, Workshops ‘Leerling onder de leerlingen’: aan de hand van een perikoop van een van de volgende zondagen gaan de deelnemers zelf aan de slag met het gepresenteerde preekmodel o.l.v. Bart Koet, Jacques Maas, en Klaas Touwen.

15.15 uur, Pauze

15.45 uur, Plenaire terugkoppeling uit de workshops en reactie door Jacques Maas

16.30 uur, Einde

Inleiders

drs. Klaas Touwen is redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Verkondiging.
dr. Bart Koet is docent exegese en homiletiek aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg.
dr. Jacques Maas is universitair hoofddocent catechetiek en homiletiek aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg.
Praktische informatie:

Datum: dinsdag 6 maart 2007, van 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: campus De Uithof, Van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, zaal 817.

Kosten: € 40; € 25 voor abonnees van Tijdschrift voor Verkondiging en leden van VAK en Dialogos
Aanmelding en betaling per eenmalige machtiging via e-mail o.v.v. naam, adres, bedrag en gironummer.
Opgave voor 15 februari 2007.bericht nr. 5394 :  geplaatst op 13-02-2007 en 1535 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken