TERUG
Beleid
Kerk-zijn in het begin van de 21e eeuw aan de oevers van de Eem
rkamersfoort
Samenwerking | Concept-beleidsplan "Leven van de Bron"
Kerk-zijn in het begin van de 21e eeuw aan de oevers van de Eem
Parochieel beleidsplan RK. Parochie 'Naam' i.o. 2009-2016


Het volledige concept-beleidsplan is na te lezen via deze link (in PDF-formaat).

Voorwoord
U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mat 22, 37 ‐ 39)

Deze woorden van Jezus zijn het motto van het parochieel beleidsplan van parochie 'Naam' i.o. Met dit vers plaatst Jezus zich in het hart van het Rabbijnse Jodendom van zijn tijd en zijn volk. Het is voor Jezus een oude spreuk, ongeveer 1300 jaar oud en terug te voeren op zijn beroemde voorvader Mozes (Deut 6,5 en Lev. 19,18). Door dit vers als motto te kiezen willen wij ons voegen in een lange rij van mensen die door de eeuwen heen zijn geraakt door de liefde van God en daarop niet anders willen dan antwoorden in liefde voor Hem, de medemens en de wereld.

Er zijn veel vragen aan dit vers gesteld om de bedoeling beter te begrijpen. Waarom staat er met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand? De opsomming vertelt ons dat we God dienen lief te hebben met heel onze persoon en met alles wat we bezitten aan talent en gebrek. Daar moeten we het mee doen, iets anders is er niet. Een andere vraag luidt: het vers begint en eindigt met 'U'; is de eerste 'U' waarvan sprake is een andere dan de laatste 'U' (uzelf)? Het antwoord is 'ja' want de 'U' aan het einde van het vers is veranderd door het liefhebben van God, de naaste en zichzelf. Het is deze verandering van onszelf en de wereld die we beogen.

We zijn bevoorrechte mensen door het leven dat we mogen leiden in het welvarende Nederland. Dat wil niet zeggen dat er ook in onze samenleving niet veel is dat zorgen baart en onze aandacht vraagt. Wereldwijd worstelen we met hardnekkige problemen als armoede, honger en oorlog. Het wil ook niet zeggen dat in onze samenleving mensen niet hartstochtelijk op zoek zijn naar de zin van hun bestaan. Het is de liefde van God die ons steeds beroert en oproept niet tevreden te zijn met onszelf en de wereld.

We leven onder de belofte dat het de moeite waard is ons in te spannen voor een zinvolle, zorgzame en rechtvaardige wereld, dichtbij en ver weg. Onder die belofte worden we tot op vandaag bijeengeroepen, vanuit de wetenschap dat wat wij bieden aan liefdevolle zorg aan elkaar en aan onze naaste, wij uiteindelijk aan God bieden. Mensendienst is ultieme Godsdienst: Dat wat u aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt u aan Mij gedaan (Mat 25,40).

De projectgroep Binnenstebuiten, bestaande uit:
André van Boven
Henk Brussel
Wim de Grefte
Jacques van de Pas
Aimée Rijlaarsdam‐Coerwinkel
Arie van de Wiel

Het volledige concept-beleidsplan is na te lezen via deze link (in PDF-formaat).

 

 bericht nr. 8801 :  geplaatst op 06-03-2009 en 2260 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken