TERUG
Kerk en samenleving
Wat heeft klimaatverandering met missie, ontwikkeling en vrede te maken?’
rkamersfoort

Wat heeft klimaatverandering met missie, ontwikkeling en vrede te maken?’
Op dinsdag 27 oktober is er een parochieverband-brede avond over het thema ‘Wat heeft klimaatverandering met missie, ontwikkeling en vrede te maken?’ met als inleider Kees Tinga van de Werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken.

De avond is in de H. Geestkerk en begint om 19.30 uur.

De avond is bedoeld voor het hele parochieverband, dus voor alle zeven parochies, en zal mede een aanzet zijn om na te denken over de plek en de rol van de MOV in de nieuwe parochie.

 

 

 

Zie ook Uit Nederlands Dagblad van 21 juli 2009

Stapje voor stapje meer milieuaandacht in kerk


door onze redacteur Daniël Gillissen

Kerken lopen nog niet erg warm voor onderwerpen als klimaatverandering en andere milieuproblemen, weet Wim Althuis. |foto Nederlands Dagblad/Jaco Klamer

DRIEBERGEN - In kerken groeit de bewustwording dat christenen verantwoordelijk zijn voor de schepping ,,stapje voor stapje''.In evangelische en reformatorische kerken komt ,,stapje voor stapje'' meer aandacht voor ,,onze zorg voor Gods schepping'', is de indruk van Wim Althuis, coördinator diaconaat en gebed van de Evangelische Alliantie. Dit jaar verschijnt voor de vijfde keer een themapakket over de schepping, verzorgd door het platform van christelijke organistaties en kerken en het Christelijk Ecologisch Netwerk.

Althuis weet dat kerken nog niet heel warm lopen voor onderwerpen als klimaatverandering en andere milieuproblemen. Er moet nog hard aan worden gewerkt, is zijn overtuiging. Toch ziet hij tekenen van 'hoop'. Waar tien jaar geleden nog slechts dogmatisch over de schepping in Genesis 1 kon worden gesproken, is het volgens hem inmiddels ook mogelijk bij dat hoofdstuk vooral de nadruk te leggen op de menselijke verantwoordelijkheid voor de wereld.

,,De associatie van milieu met freaks, met de linkerflank van de kerk, gaat er vanaf. In toenemende mate is verantwoord leven een normaal onderdeel van het gezonde leven als christen, als wereldburger'', signaleert Althuis. Ook komt hij op internet vaker preken tegen die ingaan op schepping en de verantwoordelijkheid van de mens.

De themapakketen van de afgelopen jaren dragen ook een beetje bij aan de bewustwording, hoopt Althuis. ,,Het aantal bestellingen stijgt elk jaar een beetje. In 2008 hebben we zo'n driehonderd stuks verstuurd. Dat is niet spectaculair, maar als de pakketten ook echt in kerken zijn gebruikt, is ons bereik natuurlijk veel groter.''
Een belangrijke bijdrage levert de maatschappelijke discussie over het milieu. ,,De klimaatcrisis krijgt in de kranten op dit moment, door onder meer de financiële crisis, misschien iets minder aandacht, maar er is veel over geschreven. Ook in de kerk heeft dat invloed.''

Kleur
Het Christelijk Ecologisch Netwerk, een samenwerkingsverband van vijftien christelijke orgasnisaties die zich bezighouden met zorg voor de schepping, roept kerken opnieuw op de eerste maand van het nieuwe seizoen uit te roepen tot 'periode voor de schepping'. Voor de gelegenheid is het themapakket dit jaar uitgegeven als een boekje van 64 pagina's, onder de naam Hart voor de schepping. Voor het eerst is het materiaal volledig in kleur en is veel aandacht aan de vormgeving besteed, zegt Althuis. ,,Eerdere jaren vonden we dat kerken dat zelf maar moesten aanpakken. Nu hopen we dat door een goede layout de inhoud ook beter tot zijn recht komt.''

Het boekje is ingedeeld volgens de zeven scheppingsdagen. Voor elke leeftijdscategorieën is informatie opgenomen. Er staan uitgebreide overdenkingen in, maar korte teksten over het zelf telen van groente of het belang van licht en water.

Geen milieufreak
Jos Douma, predikant in Haarlem, heeft vorig jaar december drie preken gehouden over 'de kerk op groen'. Een van zijn preekschetsen is opgenomen in het boekje Hart voor de schepping.

,,Aandacht voor het milieu is helemaal mijn thema niet. Ik ben geen milieufreak. Maar als voorganger vind ik wel dat ik de verschillende facetten van het christelijk leven moet belichten. Daar hoort aandacht voor milieu en duurzaamheid zeker ook bij. Het was de eerste keer dat ik hierover preekte. Drie mensen uit mijn gemeente die wel veel met het onderwerp hebben, hielpen mij bij de voorbereiding.

Nu is een van mijn preekschetsen meteen in het themapakket terecht gekomen. Dat toont wel aan dat weinig predikanten bezig zijn met preken over milieu.

Voorlopig blijft het hierbij. Er staan geen vervolgpreken gepland. Ik vind nu dat het op het grondvlak van de kerk opgepakt kan worden, door bijvoorbeeld groener in te kopen als gemeente. Of door mee te doen aan de autoloze zondag in september. Maar het aanjagen daarvan zie ik niet als mijn taak.''

www.cenet.nl

 
 
 


bericht nr. 9347 :  geplaatst op 04-08-2009 en 1930 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken