Onder auspiciŽn van
de Raad van Kerken Amersfoort
Platform en Trefpunt van christelijk Amersfoort
Toren
Onze lieve Vrouwe Toren, of Lange Jan te Amersfoort
 

Einde Kerkpleinamersfoort.nl


Rectificatie: 2 januari j.l. is ons meegedeeld dat het AB van de Raad van Kerken Amersfoort vorig jaar heeft besloten om de website Kerkpleinamersfoort.nl niet langer te ondersteunen c.q. ervoor geen verantwoording meer te willen dragen. De reden is dat de Raad de voorkeur geeft aan andere websites.
Hierover is met ons niet eerder overleg gepleegd. Een voorstel van onze kant om te komen tot een taakverdeling tussen de websites onderling, bleek niet bespreekbaar.
Hierdoor is de motivatie bij de vrijwilligers van Kerkpleinamersfoort.nl verdwenen. Dit heeft tot gevolg dat deze website is gestopt.

Wij danken u als gebruiker en wensen u vrede en alle goeds!
Redactie, webmaster en andere vrijwilligers.

Doorstart Kerkplein Amersfoort
Als u vindt dat Kerkplein Amersfoort zou moeten blijven bestaan bv als Portaal omdat daardoor de kerken in Amersfoort gezamenlijk een hogere ranking bij Google krijgen, of u heeft andere opbouwende reacties, dan zien wij graag uw email via Webredactie Kerkpleinamersfoort


Voor een voorbeeld van het portaal kunt u hier klikken


Doorstart slechts mogelijk bij financiŽle steun van 150 Euro per jaar Wie biedt de oplossing ?


Website Kerkplein Amersfoort zoekt financiering , Wie wil helpen ? ( 150 Euro per jaar )